De vakspecialist voor professioneel wassen, drogen en strijken

                              

Home - Nieuwsberichten - CORONA VIRUS COVID-19

Archief

CORONA VIRUS COVID-19

Naar aanleiding van de vele vragen die wij krijgen omtrent het Coronavirus (COVID-19) proberen wij u hierbij te informeren over de maatregelen die u kunt nemen en waar u op moet letten.

Corona: preventie, risico’s en protocollen textielverzorging

 Wat zijn de kenmerken?

 • Het virus is van mens op mens overdraagbaar door blootstelling aan grote ademhalingsdruppels (door niezen!), door direct contact en door verspreiding in de lucht. De infectie zelf vindt plaats in de luchtwegen.
 • Het virus is extra gevaarlijk omdat geïnfecteerde personen pas na ongeveer twee weken symptomen van de ziekte gaan vertonen. In de tussentijd verspreiden ze het virus verder zonder dat ze zich daar zelf bewust van zijn.
 • De levenscyclus van het coronavirus buiten een menselijke gastcel is nog niet vastgesteld wel is er bekend dat het virus langer in stand blijft op gladde oppervlakte zoals metalen, plastic end. Hoelang het virus in stand blijft in textiel is nog steeds geen zekerheid over, textiel besmet met fecaliën moeten extra voorzichtig behandeld worden.

Het COVID-19 virus wordt vernietigd / gedeactiveerd in het wasproces middels:

 • Thermische desinfectie – volgens tijd/temperatuur-regels
 • Chemo-thermische desinfectie – bij toepassing van door CTGB goedgekeurde desinfecterende producten.

Hierbij heeft thermische desinfectie de voorkeur gezien chemo-thermische infectie afhankelijk is van goede doseringen en juiste werking van de apparatuur.

Volg altijd de juiste procedure

Omdat u en uw personeel meestal niet weten of textiel besmet kan zijn adviseren wij om altijd volgens hetzelfde protocol te handelen.

 • Denk hierbij aan hygiëne maatregelen: handschoenen, overkleding, mondkap en zo nodig gelaatkap tegen spatten.
 • Reinig materiaalwagens, waskarren in een desinfectietunnel ( indien niet aanwezig grondig met de juiste hygiene middelen.
 • Programma’s met thermische desinfectie met een minimum temperatuur/tijd van
 • 80 0 celcius bij 15 minuten of
 • 72 0 celcius bij 18 minuten toegepast.

Er gaan berichten dat artikelen besmet met het nieuwe Corona virus niet verwerkt mogen worden, echter hierover is nog geen verder besluit genomen.

Bescherming van het personeel?

 • Al het personeel dient de regels inzake goede (hand-)hygiëne zorgvuldig in acht te nemen:
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes. (GEEN HANDDOEKEN OF THEEDOEKEN !!!)
 • Chauffeurs dienen bij het ophalen van wasgoed handschoenen te dragen.
 • Houdt er rekening mee dat deze uitgaan voordat de cabine wordt betreden en reinig regelmatig het stuur end. Eet geen producten alvorens de handen goed gereinigd in de cabine!
 • Personeel in de vuil sorteer dient handschoenen te dragen en een mondmasker (type FFP3). eventueel gelaat masker bij spatten

In geval wasgoed gescheiden, in aparte en gemarkeerde zakken wordt aangeleverd, geldt het protocol Biologische Agentia (Arbocatalogus Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven) dat aanvullende maatregelen voorschrijft waaronder:

 • Personeel draagt beschermende kleding indien kans bestaat op direct contact met biologische agentia (bijvoorbeeld bij spatten). Vervang en was beschermende kleding in geval van verontreiniging (zie hierboven).

Wat te doen met ziek personeel?

 • Medewerkers die koorts hebben in combinatie met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) moeten contact opnemen met de huisarts en dienen thuis te blijven;
 • In geval een medewerker genoemde verschijnselen heeft, dient de lokale GGD geïnformeerd te worden.
 • Huisarts en GGD bepalen of er nader onderzoek nodig is.

Protocollen Arbocatalogus

De Arbocatalogus Linnenverhuur en wasserijbedrijven

http://www.raltex.nl/cms/files/2017-01/2012-arbocatalogus-linnen-en-wasserijbedrijven-lr.pdf

biedt uitvoerige informatie en protocollen over het omgaan met het risico van biologische agentia. Het gaat om de aanlevering van besmet wasgoed door de klant en de bescherming van het eigen personeel. De volgende onderdelen van de catalogus zijn van toepassing:

4.4.Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

5. Specifieke stoffen

5.1 Gezondheidsschadelijke stoffen

5.2 Algemeen risicopreventie protocol

5.3 Biologische agentia

10.1 Vragenlijst klanten inventarisatie gezondheidsschadelijke stoffen

10.2 Algemeen risicopreventie protocol

10.3 Protocol biologische agentia.

Wassalons zonder bijverwarming

LET OP VOOR HET VOLGENDE

In Nederland en België zijn ontzettend veel wassalons, kleinere wasserijen, zelfbedienings-wassalons en tankstations met wasmachines zonder dat deze werken met bijverwarming in de wasmachine !

 • Deze wasmachines worden gevoed door middel van warmwater en koudwater dat gemengt wordt in de wasmachine.
 • Bij 95% van deze bedrijven komt het water nooit boven de 50 tot 60 graden en zijn de wastijden inclusief de spoelingen en centrifuge maximaal 30 – 40 minuten.
 • Het textiel wordt wel gewassen maar bereikt nooit een thermische desinfectie !

Vraag hiernaar bij uw wasaanbieder !!!

RABC gecertificeerde bedrijven ( ISO 14065)

Om er zeker van te zijn dat uw textielverzorger voldoet aan alle eisen kunt u vragen of het bedrijf beschikt over een RABC certificaat en RABC gecertificeerde machines.

Onze apparatuur voet aan de RABC eisen en heeft TRACEBILITY waardoor ieder proces uitgelezen kan worden en kan worden bekeken of het proces de juiste temperatuur en tijd heeft gewassen.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst op: 2 maart

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-50594371-27', 'auto'); ga('send', 'pageview');